FAQs Complain Problems

कर्मचारी विवरण

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
टोप बहादुर राना टोप बहादुर राना नि.प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत ranatb84@gmail.com 9858077500
ई. किरण गौतम ई. किरण गौतम सूचना प्रविधि अधिकृत सुचना प्रविधि शाखा kirangautam178@gmail.com 9844757575
बुद्धी बहादुर गौतम बुद्धी बहादुर गौतम शिक्षा शाखा प्रमुख शिक्षा शाखा 986911723
ई. शैलेन्द्र देव गिरी ई. शैलेन्द्र देव गिरी इन्जिनियर प्राविधिक शाखा shailendradevgiri@gmail.com 9843350884
प्रकाश कुमार चन्द प्रकाश कुमार चन्द खरिदार जिन्सी शाखा prakashchand4836@gmail.com 9858048367
जगत बहादुर राना जगत बहादुर राना सव ओभरसियर राेजगार सेवा केन्द्र
दिल बहादुर पुन दिल बहादुर पुन पशु शाखा प्रमुख पशु शाखा 9829549794
संग्राम चन्द संग्राम चन्द कृर्षि शाखा प्रमुख कृषि शाखा 9848112740
निराजन रावत निराजन रावत सवारी चालक 9868242774
नविन हमाल नविन हमाल सवारी चालक 9861620295
भुपेन्द्र भण्डारी भुपेन्द्र भण्डारी लेखा अधिकृत आर्थिक प्रशासन शाखा 9848036494
विरेन्द्र पुन विरेन्द्र पुन स्वास्थ्य शाखा प्रमुख स्वास्थ्य शाखा 9819575270/9868255916
सन्ताेष कुमार नेपाली सन्ताेष कुमार नेपाली फिल्ड सहायक सामाजिक सुरक्षा तथा पञ्जीकरण शाखा santoshnepalee@gmail.com 9848208023
विनाेद हमाल विनाेद हमाल फिल्ड सहायक सामाजिक सुरक्षा तथा पञ्जीकरण शाखा 9868123806
ज्याेति सिंह ठकुरी ज्याेति सिंह ठकुरी MIS अपरेटर सामाजिक सुरक्षा तथा पञ्जीकरण शाखा jyotithakuree100@gmail.com 9868031420
अर्जुन कुमार राना अर्जुन कुमार राना योजना प्रमुख याेजना शाखा 9868109066
चन्द्र बहादुर शाही चन्द्र बहादुर शाही सामाजिक परिचालक प्रशासन शाखा 9868089365
बिन्द अधिकारी बिन्द अधिकारी सामाजिक परिचालक न्यायिक समिति 9800546225
भविन्द प्रसाद शर्मा भविन्द प्रसाद शर्मा सामाजिक परिचालक महिला तथा बालबालिका शाखा 9868169078
उषा गिरी सामाजिक परिचालक महिला तथा बालबालिका शाखा
डाेल्मा कुमारी सुनार डाेल्मा कुमारी सुनार कार्यालय सहायक राजश्व शाखा
सुर्य बहादुर सि‌ंह सुर्य बहादुर सि‌ंह सहायक स्तर पाचौं शिक्षा शाखा
नविन कुमार बुढा नविन कुमार बुढा खा.पा.सटे प्राविधिक शाखा 9802564261
धनिराम आचार्य धनिराम आचार्य स.ले.पा आर्थिक प्रशासन शाखा 9848157536
ज्ञान बहादुर सुनार ज्ञान बहादुर सुनार अ.स.ईन्जिनियर प्राविधिक शाखा 9819518834
भुपेन्द्र के.सी. भुपेन्द्र के.सी. अ.स.ईन्जिनियर प्राविधिक शाखा kcbhupendra00@gmail.com 9802564262/9864808172
घनश्याम बस्नेत घनश्याम बस्नेत अ.स.ईन्जिनियर 9802028318
माया रावत कार्यालय सहयोगी स्वास्थ्य शाखा
सपना शाही सपना शाही कार्यालय सहयोगी प्रशासन शाखा 9869878262
खेमराज शाही खेमराज शाही कार्यालय सहयोगी प्रशासन शाखा 9865604142
पविना साेनी कार्यालय सहयोगी
सरिता मल्ल कार्यालय सहयोगी महिला तथा बालबालिका शाखा
सन्ताेष बुढा सन्ताेष बुढा H.A स्वास्थ्य शाखा 9848205983
सुनिता पाैडेल स.म.वि.नि महिला तथा बालबालिका शाखा
हरि बहादुर बुढा हरि बहादुर बुढा रोजगार संयोजक राेजगार सेवा केन्द्र 9849911968