FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
सिम्ता गाउँपालिकाको साझेदारी कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०८० ७९-८० 05/26/2023 - 09:38 PDF icon सिम्ता गाउँपालिकाको साझेदारी कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०८०
सिम्ता गाउँपालिकाको मेलमिलाप केन्द्र सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० ७९-८० 05/26/2023 - 09:37 PDF icon सिम्ता गाउँपालिकाको मेलमिलाप केन्द्र सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०८०
व्यक्कहुलोडर सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० ७९-८० 05/26/2023 - 09:37 PDF icon व्यक्कहुलोडर सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, २०८०
सिम्ता गाउँपालिका भवन निर्माण तथा घरनक्सा नियमन कार्यविधी, २०७९ ७९-८० 05/26/2023 - 09:36 PDF icon सिम्ता गाउँपालिका भवन निर्माण तथा घरनक्सा नियमन कार्यविधी, २०७९
सिम्ता गाउँपालिकाको गाउँ प्रहरी ऐन, २०८० ७९-८० 05/26/2023 - 09:35 PDF icon सिम्ता गाउँपालिकाको गाउँ प्रहरी ऐन, २०८०
टोल विकास संस्था गठन तथा परिचालन कार्यविधि २०८० ७९-८० 05/25/2023 - 11:09 PDF icon टोल विकास संस्था गठन तथा परिचालन कार्यविधि २०८०
पालिका उर्जा योजना २०७९ देखी २०८३ ७९-८० 04/03/2023 - 12:22 PDF icon पालिका उर्जा योजना २०७९ देखी २०८३
स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७९ ७९-८० 03/12/2023 - 12:49 PDF icon स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७९
स्थानीय विकास कोष ऋण कार्यविधि, २०७९ ७९-८० 03/12/2023 - 12:48 PDF icon स्थानीय विकास कोष ऋण कार्यविधि, २०७९
स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ ७९-८० 03/12/2023 - 12:48 PDF icon स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९

Pages