FAQs Complain Problems

७९-८०

सूचनाको हक सम्बन्धी

श्रोतव्यक्ति आवश्यकता सम्बन्धी सुचना ।

विदा सम्बन्धी सुचना ।

सहिद स्मृति भत्ता विवरण र घाईते अपाङ्गता भएका व्यत्तिले निवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

मेलमिलाप कर्ता सूचीकरण गर्ने सम्बन्धी सूचना