FAQs Complain Problems

७७/७८

सेवाप्रवाह बन्द गरिपको सम्बन्धमा ।

खरिद सम्झौता गर्न आउनु हुन ।

सुचना सुचना

विवरण संकलक पदमा पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना।

खरिद सम्झौता गर्न आउनु हुन ।

बोलपत्र स्वीकृत गरिएको सम्बन्धी सुचना