FAQs Complain Problems

सिम्ता गाउँपालिका सुर्खेतको गाउँसभा १५ औ अधिवेशन गाउँपालिका अध्यक्ष ऐन बहादुर चन्दको अध्यक्षतामा उद्घाटन गरिएको छ।

सिम्ता गाउँपालिका सुर्खेतको गाउँसभा १५ औ अधिवेशन गाउँपालिका अध्यक्ष ऐन बहादुर चन्दको अध्यक्षतामा उद्घाटन गरिएको छ।
सिम्ता गाउँपालिका सुर्खेतको गाउँसभा १५ औ अधिवेशन गाउँपालिका अध्यक्ष ऐन बहादुर चन्दको अध्यक्षतामा उद्घाटन गरिएको छ।

आर्थिक वर्ष: