FAQs Complain Problems

सिम्ता गाउपालिकाकाे गाउँ सभा उद्घाटन अध्यक्षले निति तथा कार्यक्रम र उपाध्यक्षले ४५ करोड ६० लाख ६४ हजार ६ सय ४० बजेट सभामा प्रस्तुत गर्नुभएको छ।