FAQs Complain Problems

स्वागत कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। प्रावि तहमा सिम्ता गाउपालिमा पदस्थापना हुनुभएका २४ जना शिक्षक शिक्षिकालाई एक कार्यक्रम विच सिम्ता गाउपालिकाले स्वागत तथा सम्मान गरेको छ

स्वागत कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। प्रावि तहमा सिम्ता गाउपालिमा पदस्थापना हुनुभएका २४ जना शिक्षक शिक्षिकालाई एक कार्यक्रम विच सिम्ता गाउपालिकाले स्वागत तथा सम्मान गरेको छ

आर्थिक वर्ष: