FAQs Complain Problems

स्थानीय तहकाे निर्वाचन लगत्तै कम्युटर अपरेटर पदमा करार सेवामा नियुक्ति हुनुभएको इमानदार,सालिन,सबैको प्रिय कर्मचारी भगवती केसीको एक औपचारिक कार्यक्रम विच विदाई गरिएको छ।उहाँको जीवन उज्ज्वल भविष्यको कामना छ।

स्थानीय तहकाे निर्वाचन लगत्तै कम्युटर अपरेटर पदमा करार सेवामा नियुक्ति हुनुभएको इमानदार,सालिन,सबैको प्रिय कर्मचारी भगवती केसीको एक औपचारिक कार्यक्रम विच विदाई गरिएको छ।उहाँको जीवन उज्ज्वल भविष्यको कामना छ।

आर्थिक वर्ष: