FAQs Complain Problems

सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि Biometric Verification अनिवार्य हुने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना।

सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि Biometric Verification अनिवार्य हुने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना।

आर्थिक वर्ष: