गाउँपालिकाको कार्यशैलीबाट तपाई कति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?

सन्तुष्ट छु
26% (6 votes)
सन्तुष्ट छैन
26% (6 votes)
ठिकै छ
48% (11 votes)
Total votes: 23