गाउँपालिकाको कार्यशैलीबाट तपाई कति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?

सन्तुष्ट छु
32% (6 votes)
सन्तुष्ट छैन
21% (4 votes)
ठिकै छ
47% (9 votes)
Total votes: 19