गाउँपालिकाको कार्यशैलीबाट तपाई कति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?

सन्तुष्ट छु
27% (4 votes)
सन्तुष्ट छैन
13% (2 votes)
ठिकै छ
60% (9 votes)
Total votes: 15