FAQs Complain Problems

सुचना । सुचना ।। सुचना ।।। तपसिल मिति र समयमा चालु आ.वा २०७६।०७७ को हिउंदे गाउसभा बस्ने भएकोले गाउंसभाका स‍म्पुर्ण सदस्यज्यूहरुलाई उपस्थितिको लागी हार्दिंक अनुरोध गरिन्छ । तपसिल १) मिति: २०७६।१०।१२ गते देखि २) समय: ११:०० वजे ३) स्थान: सिम्ता गाउपालिका ।

आर्थिक वर्ष: