FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

शिलवन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गरीएको सम्बन्धी

खरिद सम्झौता गर्न आउनु हुन ।

कक्षा ८ को बार्षिक परिक्षाको नतिजा

सिम्ता गा.पा स्तरिय आधारभुत तह कक्षा ८ को बार्षिक परिक्षाको नतिजा प्रकासित गरिएको जानकारी गराइन्छ

सुचना छाला रोग र महिलाको पाठेघरको जाँच शिविर

सिलबन्दि बोलपत्र आह्वानको सूचना